rankfighterviewsavgtimetw_psttw_flgtw_flrig_pstig_flgig_flr
1
GEM
Helen Mei
36618.19s
2
GEM
Kesha Fuller
32917.16s
3
GEM
Roxxi Riot
19117.47s1k1.1k2.6k39.6k
4
GEM
Blonde Crusher
14916.73s3.6k2.2k
5
GEM
Jade Arredondo
14815.16s1.7k1.8k
6
GEM
Sheena Bathory
12620.66s
7
GEM
Taylor Holly Combs
11014.48s
8
GEM
Reagan Kennedy
10924.49s
9
GEM
Roxy Michaels
10023.66s14k1.4k59k1.2k3.5k131k
10
GEM
Jolene Hexx
8430.32s1.1k5.5k13.8k
11
GEM
Monica Garcia
7727.43s1.5k
12
GEM
Lauren Fogle
6128.60s
13
GEM
Felicia Dior
5415.37s
14
GEM
Brittney Banks
5214.04s1.1k
15
GEM
Pauli Athena
5111.43s1.5k2.2k
16
GEM
TBD
4912.09s
17
GEM
Platinum Fury
4816.73s5.7k4.1k
18
GEM
Frankie Fox
4717.31s4.7k
19
GEM
Nathalia Santoro
4626.26s80.5k
20
GEM
Autumn Ivy
4323.87s
21
GEM
Havoc Chaos
4216.50s2.7k2.6k
22
GEM
Katie Gannon
4026.36s10k
23
GEM
Bella Ink
3928.70s24.1k1.9k10.1k1k3.1k52.3k
24
GEM
Kara Roessner
3813.54s4.5k3.6k
25
GEM
Strella Hansley
3716.39s1.4k2k
26
GEM
Honey Hayes
3517.16s
27
GEM
Katie Forbes
3425.55s4.8k1k62.3k
28
GEM
Jenny Valentine
3422.41s15.4k1.9k15.8k
29
GEM
Daisy Ducati
3127.85s41.5k3.6k107.1k
30
GEM
Agatha Carter
3124.04s3.5k1k9k
31
GEM
TBD
2929.30s
32
GEM
Tomiko Tajima
2849.36s2k4.7k
33
GEM
Allie Parks
2725.67s14k1.1k10.9k1.9k13.6k
34
GEM
Suzanne Nakata
269.73s2.2k
35
GEM
Feather Hadden
2628.12s
36
GEM
Ambra Pixie
2613.75s3.2k4.8k
37
GEM
Jessie Santos
2515.84s1.5k2k
38
GEM
Ashlee Graham
2423.72s
39
GEM
Ebony Mystique
2329.00s5.6k314.4k
40
GEM
Veronika Valentine
2210.00s15.8k
41
GEM
Cali Cat
2117.09s
42
GEM
Kimberly Kamyszek
2131.17s4.7k15.4k
43
GEM
Tiny Tank
2022.82s
44
GEM
Jenevieve Hexxx
2017.07s9k76.9k
45
GEM
Valentina Bellucci
2011.95s6.5k
46
GEM
Bella Madisyn
1914.29s2k16.3k2.3k128k
47
GEM
C.J. Kellerman
1917.00s
48
GEM
Sarah Brooke
1921.53s6k1.4k7.8k1.1k
49
GEM
Susan Kay
1819.06s
50
GEM
Salina de la Renta
1716.92s1.4k43.9k
51
GEM
Ariana Blaze
1717.75s6.4k4.3k32.1k
52
GEM
Shay Mazzato
1731.69s1.7k3.3k1.1k1.5k6.6k
53
GEM
Kaiia Eve
1721.07s36.3k2.3k81.3k14k
54
GEM
Shelly DaSilva
1716.73s109.1k1.1k68.4k8.2k
55
GEM
Bianca Blance
1741.67s1.7k8.4k7k
56
GEM
Jordan Dzelme
169.38s
57
GEM
Holly Mei
1613.50s1.2k
58
GEM
Jackie Jupiter
168.93s4.9k6.9k6.8k
59
GEM
Bella Rockafella
1626.80s1.3k
60
GEM
Tasia Lockran
1633.54s
61
GEM
Frany Duran
1634.87s3.7k
62
GEM
Denise Torres
1623.00s
63
GEM
Lora Cross
1528.43s3.6k17k
64
GEM
Xena Wild
1511.60s1.6k
65
GEM
Kortney Olson
1519.08s16k21.5k3.6k3.3k238k
66
GEM
Ziva Fey
1536.36s21.9k
67
GEM
Mellanie Monroe
1520.54s
68
GEM
Lizzie Rutkevich
1419.75s2.9k
69
GEM
Audrey LaVey
1428.40s2.7k4.5k
70
GEM
Mia Annabella
1420.85s14.5k2.3k10.8k3.5k
71
GEM
Carmen Valentina
1427.85s
72
GEM
Dominique Damiano
1418.17s9.7k1.8k2.3k146k
73
GEM
Jordan Blu
148.86s1.6k1.6k10.4k
74
GEM
Danielle St. Pierre
1323.00s
75
GEM
Chakira Sosa
1340.73s
76
GEM
Halle Hayes
1311.92s4.1k170.1k
77
GEM
Janet Killstar
1310.00s
78
GEM
Blake Monroe
1313.64s
79
GEM
Teri London
1317.85s1.4k2.3k6.6k
80
GEM
Shay Lynn
1240.33s1.4k
81
GEM
Kim Chi
1219.75s10.9k14.7k
82
GEM
Gypsy Bae
1210.58s1.3k4.1k11.2k
83
GEM
MaiNe Morgan
1230.00s
84
GEM
Indica Jane
1220.11s38.7k2.6k22.7k
85
GEM
Leya Falcon
1217.60s20.2k140.3k276k
86
GEM
Crystal White
1230.00s1.2k1.2k
87
GEM
Liz Lorton
1130.20s2.3k5k2.8k
88
GEM
TBD
1112.78s1.1k1k51.7k
89
GEM
Angelica Ko
1115.46s
90
GEM
Susana Banana
1128.18s19.8k1.7k27.6k
91
GEM
Victoria Kat
1146.75s
92
GEM
Julie Silvero
1115.73s6.8k10.8k
93
GEM
Tracy Nyxx
1018.13s2.4k1.7k
94
GEM
Julie Ginther
1017.20s
95
GEM
Paris Love
1011.40s2.2k2.7k
96
GEM
Audrey Monique
1012.67s9.7k
97
GEM
Nadia White
1013.40s26.6k3.8k109.7k
98
GEM
Michelle Blanchard
108.38s
99
GEM
Raya Ryans
1018.20s
100
GEM
Rita Clash
1021.50s