Pribadong Patakaran

Ang inyong privacy ay napakahalaga sa amin. Alinsunod dito, kami ay binuo Patakaran na ito upang para sa iyo upang maunawaan kung paano namin mangolekta, gamitin, makipag-usap at ibunyag at paggamit ng personal na impormasyon. Ang sumusunod na binabalangkas ang aming patakaran sa privacy.

  • Bago o sa panahon ng pagkolekta ng personal na impormasyon, namin makilala ang mga layunin para sa kung saan ang impormasyon ay kinokolekta.
  • Naming kolektahin at paggamit ng personal na impormasyon lamang sa layunin ng pagtupad ng mga layunin na tinukoy sa pamamagitan ng sa amin at para sa iba pang mga tugmang layunin, maliban kung makuha namin ang pahintulot ng mga indibidwal na nag-aalala o bilang kinakailangan ng batas.
  • Kami ay lamang panatilihin ang personal na impormasyon hangga't bilang kailangan para sa katuparan ng mga layunin.
  • Kami mangolekta ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng legal at patas na paraan at, kung saan naaangkop, na may kaalaman o pahintulot ng mga indibidwal na nag-aalala.
  • Personal na data ay dapat na may kaugnayan sa mga layunin kung saan ito ay na gagamitin, at, sa lawak na kinakailangan para sa mga layunin, ay dapat na tumpak, kumpleto, at up-to-date.
  • Namin protektahan ang personal na impormasyon sa pamamagitan ng makatwirang mga safeguards sa seguridad laban sa pagkawala o pagnanakaw, pati na rin ang hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat, pagkopya, paggamit o pagbabago.
  • Kami ay madaling magagamit sa mga customer ng impormasyon tungkol sa aming mga patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pamamahala ng mga personal na impormasyon.

Kami ay nakatuon sa pagsasagawa ng aming negosyo sa alinsunod sa mga prinsipyong ito upang masiguro na ang pagiging kompidensiyal ng personal na impormasyon ay protektado at pinananatili.