ຜູ້ຍິງຕີ

ລີກການຕໍ່ສູ້ແບບສະເໝືອນຈິງສຳລັບຜູ້ຍິງທັງໝົດແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການຄອບຄຸມຂອງນັກຕໍ່ສູ້ຍິງໃນ MMA, ມວຍປ້ຳ, ມວຍ ແລະອື່ນໆອີກ.

array(25) {
 [0]=>
 int(13)
 [1]=>
 int(28)
 [2]=>
 int(52)
 [3]=>
 int(6)
 [4]=>
 int(8)
 [5]=>
 int(8)
 [6]=>
 int(8)
 [7]=>
 int(8)
 [8]=>
 int(8)
 [9]=>
 int(8)
 [10]=>
 int(8)
 [11]=>
 int(8)
 [12]=>
 int(8)
 [13]=>
 int(8)
 [14]=>
 int(8)
 [15]=>
 int(8)
 [16]=>
 int(8)
 [17]=>
 int(8)
 [18]=>
 int(8)
 [19]=>
 int(8)
 [20]=>
 int(8)
 [21]=>
 int(8)
 [22]=>
 int(8)
 [23]=>
 int(8)
 [24]=>
 int(8)
}